เงื่อนไขการเข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลย

www.phanichshoploei.com

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยและโครงการวิจัยการพัฒนาคลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ

         ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลย เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย มีความประสงค์จะเข้าร่วมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม www.phanichshoploei.com ด้วยความสมัครใจและยินดีเปิดเผยข้อมูลของสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขสำคัญในการเข้าร่วม ดังนี้

. เป็นสินค้าและบริการ และ/หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าและบริการที่ไม่ผิดกฎหมาย กฎกระทรวง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีที่ดีงาม

๒. เป็นสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธ สินค้าที่ถูกลักขโมย พระเครื่อง โบราณวัตถุ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ยาเสพติด ยากระตุ้นทางเพศ สินค้าลามกอนาจาร เงินตราหรือธนบัตร และ/หรือสินค้าและบริการที่อันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เน่าเสียในระหว่างการขนส่งให้ถึงมือลูกค้า

๓. ในกรณีที่เป็นสินค้าอาหารแปรรูป สินค้าควรได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นสินค้าที่มีการจัดจำหน่ายเป็นที่รู้จักดีในกลุ่มสมาชิกหรือชุมชน ซึ่งไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวมาก่อน

๔. ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลในสินค้าและบริการของตน โดยไม่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง

๕. ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการลงสินค้าใหม่และข้อมูลที่จำเป็นสม่ำเสมอ

         ๖. ในกรณีที่เป็นอาหาร ผู้ประกอบการต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุสินค้าที่ชัดเจน

            ๗. ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซื้อ-ขาย และการชำระเงินโดยตรงกับลูกค้าเท่านั้น

            ๘. ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง และรับประกันการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือลูกค้าเท่านั้น

            ๙. ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมแคมเปญของเว็บไซต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการขาย

         การละเมิดเงื่อนไขการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ทางผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งเตือน จำกัดการได้รับสิทธิในการเสนอขาย ลบออกจากรายการเสนอขาย และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

            ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

 

สนับสนุนโดย

Generic placeholder image

จังหวัดเลย

Generic placeholder image

สำนักงานพานิชย์จังหวัดเลย

Social Media:

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Social Media:

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

สมัครรับข่าวสาร:

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 22:00น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 20:00น.